Wednesday July 17, 2024

Tilitoimistoista haetaan nyt entistä useammin konsultointipalveluita

Published : 20 Jun 2024, 12:12

  By Nordic Link Building Oy

Tilitoimistot ovat perinteisesti keskittyneet kirjanpidon, tilinpäätösten ja veroilmoitusten kaltaisiin taloushallinnon tehtäviin, joille on ollut selkeä kysyntä. Näiden perinteisten palveluiden lisäksi yhä useampi tilitoimisto on alkanut myös tarjoamaan talousasioihin liittyvää konsultointia. Nopeasti muuttuvassa maailmassa asiakkaiden on vaikea pysyä kärryillä kaikista säädöksistä, joten ulkopuolinen apu on tarpeen.

Yhä useampi yritys toimii kotimaan lisäksi myös kansainvälisillä markkinoilla ja ulkomailla toimimiseen liittyy heti omat yksityiskohdat ja säännöt. Kasvaneet tarpeet asiakaspuolella ovat tarjonneet tilitoimistoille mahdollisuuden laajentaa palveluitaan monipuolisimmiksi. Tilitoimistot voivat nykyisin tukea asiakkaitaan esimerkiksi verosuunnittelussa, rahoituksen saamisessa ja riskienhallinnassa.

Tilitoimiston avulla rahoitusta kasvamiseen

Usein yrityksissä on haaveita ja suunnitelmia kasvuun. Kasvu on kuitenkin usein vaikeaa, ellei uusiin investointeihin löydy rahaa. Omalla alueella toimivasta tilitoimistosta voi tällöin olla suuri apu uusien rahoitusväylien löytämiseksi. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa tilitoimisto Turku voi auttaa asiakasta löytämään erilaiset rahoitusmahdollisuudet sekä suosittelemaan niistä asiakkaalle parhaiten sopivaa vaihtoehtoa.

Hyviä rahoitusvaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi pankkilainat, julkiset avustukset, pääomasijoitukset ja yrityslainat. Tilitoimisto voi auttaa asiakasta rahoitushakemusten laatimisessa ja neuvotteluissa rahoittajien kanssa, mikä lisää onnistumismahdollisuuksia ja nopeuttaa prosessia. Yksi keskeinen etu tässä liittyy myös aikaan. Usein yrityksissä ollaan niin kiireisiä, ettei ylimääräistä aikaa ole rahoituksen huolelliseen hakemiseen ja eri vaihtoehtojen vertailuun.

Apua riskien minimoimiseen

Yritystoimintaan liittyy aina riskejä ja käytännössä yrittäjäksi ei kannatakaan ryhtyä, ellei pysty sietämään epävarmuutta. On kuitenkin olemassa turhia riskejä sekä riskejä, jotka on otettava. Hyvä tilitoimisto auttaa asiakasta ymmärtämään riskien suuruudet ja todennäköisyydet.

Tilitoimistot voivat tarjota asiakkaille merkittävää apua kannattavuuslaskelmien tekemisessä. Laskelmien avulla asiakas voi arvioida liiketoimintansa taloudellista suorituskykyä ja löytää parannuskohteita. Tilitoimistot käyttävät laskelmissa kustannus- ja myyntianalyysejä sekä muita mittareita, jotka auttavat asiakkaita ymmärtämään voittojen ja tappioiden taustatekijöitä. Esimerkiksi kansainvälistymisessä on otettava huomioon moni tekijä, ja mitä enemmän yrityksessä on tietoa ja osaamista, sen parempi.

Riskienhallinnassa keskeistä riskien kartoittamisen sekä ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Esimerkiksi vakuutukset ovat usein hyvä keino varautua ikäviin yllätyksiin. Ulkopuolinen toimija voi kartoittaa sellaisia riskitekijöitä, joita asiakasyrityksessä ei ole itse osattu ottaa huomioon.

Apua yritysjärjestelyihin

Yritysjärjestelyt voivat aiheuttaa HR-osastoilla ja johtoryhmissä harmaita hiuksia. Useinkaan yrityksissä ei ole kokemusta ja osaamista esimerkiksi fuusioista ja muista yritysostoista. Tässä hyvä tilitoimisto voikin olla suuresti avuksi. Varsinkin kokemuksesta on tässä apua, jotta yritysjärjestely saadaan hoidettua kerralla oikein ja sujuvasti.

Kokenut tilitoimisto tunnistaa erilaiset riskit, joita yritysjärjestelyihin liittyy. Kokeneet tilintarkistajat osaavat ottaa huomioon myös kaikki juridiset tekijät, joita fuusioihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyy. Keskeinen tekijä näissä järjestelyissä on myös due diligence.

Due diligence -prosessissa käydään läpi yrityksen taloudellinen tila ja tarkistetaan sopimukset. Jopa yrityksen työntekijät voivat huomata due diligence -prosessin olevan käynnissä, jos kaikki asiat on kirjattava ja varmistettava, että kaikki asiakirjat ja sopimukset löytyvät oikeista kansioistaan.

Suurissa yrityksissä erilaiset tarpeet kuin toiminimiyrityksissä

Suuret yritykset toimivat monessa asiassa eri tavalla kuin yhden hengen toiminimiyritykset. Myös kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroilmoitusten suhteen tarpeet voivat olla erilaiset. Yrityksen kannattaakin valita kumppanikseen sellainen tilitoimisto, joka osaa auttaa omaa yritystä, ja vieläpä edullisesti.

Suurissa yrityksissä tarvitaan ennustavia raportteja, kattavaa budjetointia ja monipuolista analytiikkaa. Suuret yritykset tarvitsevat tilitoimistoilta syvällistä asiantuntemusta esimerkiksi kansainvälisestä verotuksesta, sillä yhä useamman suuryrityksen toimintaympäristö kattaa jopa koko maailman.

Yhden hengen toiminimiyritykset puolestaan tarvitsevat usein apua perusasioissa, kuten kirjanpidossa, verotuksessa sekä veroilmoituksen tekemisessä. Niiden tarpeet ovat usein yksinkertaisempia ja keskittyvät liiketoiminnan perustoimintojen hallintaan ja kasvun tukemiseen. Liiketoiminnan uutisissamme käsittelemme usein ajankohtaisia mahdollisuuksia ja haasteita yritystoimintaan liittyen.