Sunday October 01, 2023

Suomen nikotiinilainsäädäntö pyrkii savuttomaan Suomeen vuoteen 2030 mennessä

Published : 10 May 2023, 16:33

  By Bazoom Group
Photo: Pexels.com.

Suomen hallituksen säätämä tupakkalaki pyrkii lopettamaan tupakkatuotteiden ja nikotiinia sisältävien tuotteiden käytön vuoden 2030 loppuun mennessä. Tätä tavoitetta kohti on lähdetty säätämällä erilaisia lakeja, joiden avulla tupakointialueita rajataan, maahantuontia vaikeutetaan ja nikotiinituotteiden, kuten nikotiinipussien markkinointia ja houkuttelevuutta pyritään vähentämään Suomessa.

Pitkä matka savuttomuuteen lähestyy loppuaan

Suomi on ollut matkalla savuttomuuteen jo pitkään. Vuonna 1976 hyväksyttiin ensimmäinen laki, jossa oli määritelty toimenpiteitä tupakoinnin vähentämiseksi. Tupakkalaki tuli voimaan vuonna 1977. Mainontakielto iski tupakkatuotteisiin seuraavana vuonna 1978. Samaan aikaan pakkauksiin tuli pakolliseksi painattaa varoitus tupakoinnin vaaroista.

Vuonna 1995 tupakointikielto laajeni koskemaan myös työpaikkoja. Ravintoloissa oli kuitenkin sallittua tupakoida vuoteen 2007 asti, jolloin siirtymäaika oli määrätty vuoteen 2009 asti. Tupakointikoppien rakentaminen oli kuitenkin edelleen sallittua.

Vuonna 2010 asetettiin melko kaukaiseksi haaveeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen Suomessa kokonaan 30 vuodessa eli vuoteen 2040 mennessä. Tätä lähdettiin tavoittelemaan vuoden 2012 esillepanokiellon avulla, jolloin savukkeet eivät saaneet enää olla näkyvillä kaupoissa. Vuonna 2016 otettiin aimo harppaus kohti savutonta tulevaisuutta: Suomen tulisi olla savuton vuoteen 2030 mennessä eli kymmenen vuotta suunniteltua aiemmin. Vuonna 2022 uimarannat ja leikkikentät julistettiin savuttomiksi alueiksi ja vuosi 2023 tuo mukanaan uudistuksen, jolla tuotepakkaukset yhdenmukaistetaan.

Hillityillä pakkauksilla pyritään vähentämään ostamista

Toukokuun alusta lähtien tupakkapakkausten ulkonäkö on muuttunut radikaalisti. Pakkauksista ovat poistuneet logot, pakkaukset ovat yksivärisiä ja niiden teksti- ja kuvavaroitusten on peitettävä askin etu- ja takapinnasta vähintään 65 prosenttia. Tupakointituotteita ei saa pitää näkyvästi esillä kaupoissa, kioskeissa tai muissa myyntipisteissä.

Uuden lain myötä myös makutupakat ovat poistuneet markkinoilta lopullisesti. Myös erilaisten makuaineiden käyttäminen tupakassa on kiellettyä: tupakan tulee maistua tupakalle, eikä makua saa peittää tai miedontaa erilaisilla mauilla. Kielto koskee myös erilaisia leivontatuotteina myytäviä makuliuskoja, jotka tupakka-askiin laitettuna ovat muuttaneet tupakan makua. Myöskään sähkösavukkeissa käytettäviin nesteisiin ei saa enää lisätä makuja.

Maahantuonti suurennuslasin alla

Savukkeiden maahantuontia Suomeen tarkkaillaan ja siihen puututaan, mikäli maahantuonnissa havaitaan laittomuuksia. Nuuskaa tai nikotiinipusseja Suomeen saa tuoda enintään yhden kilon yhden vuorokauden aikana. Tämän määrän saa ostaa vain yksityiskäyttöön, eikä sitä saa myydä. Jos tarkoitus on tuoda Suomeen tupakointituotteita tai sähkösavukkeiden nesteitä ETA-maiden ulkopuolelta, maahantuojan tulee olla Suomen rajojen ulkopuolella yli 24 tuntia.

Tupakointi ei onnistu enää missä tahansa

Sallittuja tupakointipaikkoja on rajoitettu entisestään. Parveketupakointi on yhä sallittua, mutta taloyhtiöillä on valtuudet kieltää tai rajoittaa parvekkeella tupakointia, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Yksityisautossa tupakointi on kielletty, jos kyydissä on alle 15-vuotias lapsi. Sama sääntö koskee sähkösavukkeen käyttöä.

Uusimmat säännökset koskevat leikkikenttiä ja yleisiä uimarantoja. Tupakointi on kielletty myös leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla uimasesongin aikana, eli toukokuun alusta syyskuun loppuun saakka. Uusilla säännöksillä on tarkoitus suojella lapsia passiiviselta tupakoinnilta sekä vähentää roskaamista ja ympäristöhaittoja yleisillä rannoilla ja leikkikentillä.

Miten eroon tupakoinnista?

Tupakoinnin lopettamiseen on monia eri keinoja. Yksi tehokkaimmista tavoista on nikotiinikorvaushoidon käyttäminen, joka auttaa vähentämään tupakoinnin tarvetta ja helpottaa lopettamista. Nikotiinikorvaushoidon avulla voi alentaa nikotiinin tarvetta pienentämällä annostusta asteittain. Nikotiinikorvaushoitoon päästäkseen on hakeuduttava terveydenhoidon piiriin.

Toinen tapa lopettaa tupakointi on hypnoosi. Hypnoosilla voi muuttaa ajattelutapoja ja asenteita tupakointia kohtaan, mikä voi auttaa tupakoinnin lopettamisessa. Hypnoosi on toimiva menetelmä, mutta Suomessa vielä melko vaikeasti saatavilla ja kallista.

Ehkä toimivin tapa on käyttää mielen lujuutta ja lopettaa tupakointi tahdonvoimalla. Monet ovat löytäneet avun Allen Carrin teoksesta Stumppaa tähän, joka tarjoaa apua ja neuvoja tupakoinnin lopettamiseen. Tarjolla on myös useita puhelinsovelluksia, jotka seuraavat savuttomana vietettyä aikaa ja muistuttavat onnistumisen ilosta. Tupakoinnin lopettamisessa itse nikotiiniriippuvuudesta eroon pääseminen on helppoa ja vaatii vain hieman epämukavuuden sietämistä. Vaikeampaa on irrottautua tupakoinnin tavasta ja muuttaa arkirutiineja sen myötä.

Lopuksi

Suomi on asettanut tavoitteekseen olla täysin savuton maa vuoteen 2030 mennessä. Tätä tavoitetta tukemaan on tehty tupakointilaki, jonka tavoitteena on tehdä tupakointituotteista vähemmän houkuttelevia, kieltää tupakointi julkisilla uimarannoilla ja leikkipuistoissa ja rajoittaa tupakointituotteiden maahantuontia. Tavoitteen tarkoitus on suojella suomalaisten terveyttä ja vähentää tupakoinnista syntyviä kansanterveydellisiä ja ilmaston näkökulmasta haitallisia vaikutuksia.