Friday December 09, 2022

Laadukkaat lelut ovat lapselle välttämättömiä

Published : 06 Jul 2022, 14:54

  By EMTIR MARKETING OÜ

Photo: Pixabay

Leikkiminen on ensimmäinen asia ihmisen elämässä, jolla aletaan tutustua tarkemmin ympäröivään maailmaan. Leikkiminen on eri ikäkausina hyvinkin erilaista ja vanhemman olisi hyvä kyetä tuottamaan lapselle ympäristö, jossa lapsi saa tarpeellista ja kehittävää tekemistä.

Leikkiminen kuulostaa sanana hieman harhaanjohtavalta ja osittain lapselliselta, mutta leikkimisen fyysinen ja psyykkinen merkitys on huomattava. Lapsena saadut hyvät leikkimisen taidot vaikuttavat myös aikuisena ihmisen toimintaan ja kykyyn ottaa vastaan tehtäviä ja erilaisia välineitä.

Viime vuosina suurta suosiota ovat saavuttaneet muun muassa fidget toys, jotka ovat omiaan opettamaan lapselle fysiikan perusteita, mutta ovat samalla mielenkiintoisia. Ensimmäiselle elinvuodelle, joka on ihmisen elämän tärkein vuosi, ne eivät kuitenkaan ole kovinkaan soveltuvia.

Lapsi tarvitsee vuodesta toiseen erilaisia asioita opettavia ja tutuksi tekeviä leluja. Lelujen kautta opetellaan vuorovaikutuksen ja muiden elämän perusasioiden pohjaa, jonka päälle voidaan tulevaisuudessa rakentaa omaa minuutta.

Eri ikävuosille omat painopisteensä

Vastasyntyneen eli alle yksivuotiaan lapsen leikit ovat vielä hyvin rajoittuneita, eikä esimerkiksi kovinkaan ihmeellisiä leluja vielä tarvita kehityksen turvaamiseksi. Kaiken keskellä on vanhempien rohkaiseva ote lapsen tutkimiseen.

Käsillä olevat asiat ovat kaikki lapselle leluja ja hyvinkin mielenkiintoisia. Vastasyntyneen elämässä tärkeimmässä roolissa onkin vuorovaikutus ja lapsi oppii eniten kasvoista, väreistä ja muista elämässä tutuksi tulevista asioista.

Lapsi on kiinnostunut erilaisia tapahtumista ja kyvyistä, kuten esimerkiksi liikkuvista jaloistaan ja käsistään. Tällaisessa tilanteessa lelut ovat vielä täysin toissijaisia, eivätkä ne tuota lisäarvoa pienen ihmisen elämään.

Vuoden ikään saavuttaessa leluista tulee ensimmäisen kerran lapsen elämän kannalta tärkeitä. Lapsi oppii osoittamaan vanhempiaan ja lelujaan kohtaan kiintymystä sekä muita tunteita. Kehittävät lelut, joilla lapsi ei pysty loukkaamaan itseään tai muita ovat tällöin erityisen hyviä välineitä lapselle.

Varttuneemmat pienet ihmiset, taaperot, tarvitsevat leluiltaan jo hieman enemmän haastetta. Tässä ikävaiheessa esimerkiksi erilaiset kirjat, tarinat ja oikeita esineitä muistuttavat lelut ovat omiaan tuomaan mielekkyyttä leikkimiseen.

Oikean näköisillä tuotteilla ja leluilla lapsi opettelee oikeaan elämään kuuluvien asioiden käsittelyä ja hallintaa. Tässä vaiheessa oikealla tavalla aktivoivat lelut heijastelevat varsinkin varhaisnuoruuden vuosiin, jossa asiat ovat tuttuja ja niitä opitaan käyttämään pienestä pitäen.

Leikki-ikään tulevat lapset, eli noin 3-5 vuotiaat lapset taas ovat omimmillaan, kun he saavat käyttöönsä leluja, joiden avulla he voivat nähdä oman kättensä jäljen. Tällöin esimerkiksi maalaaminen vesiväreillä, rakentaminen legoilla ja muovailuvahalla leikkiminen ovat hyviä välineitä oman olemassaolon tunnistamiseen ja kehittymiseen.

Tässä iässä lapsi myös viimeistään osaa puhua laadukkaasti ja ymmärtää jo asioita, mitä hänellä puhutaan. Tähän ikään liittyy vahvimmin myös vanhemman läsnäolo ja tukeminen. Lapsi alkaa kysyä kysymyksiä ja haluaa oppia koko ajan ympäröivästä maailmasta. Tällöin vanhemman on tärkeää olla läsnä ja tuottaa lapselle soveltuvia vastauksia leikkien tiimellyksessä.

Ei älypuhelimia liian aikaisin

Suomi on ollut vuosi tietotekniikan luvattu maa, sillä tuotteet ovat Suomessa kohtuullisen halpoja sekä maassamme olevat laadukkaat internetyhteydet ovat halpoja ja kaikkien saatavilla. 5G-verkon mukaan tuleminen nopeuttaa entisestään laitteiden toimivuutta.

Lapselle olisi kuitenkin tärkeää pysyä mahdollisimman kauan erossa älylaitteista, ainakin siinä mielessä, että ne korvaisivat leikkimisen viihdykkeenä. Leikkiminen kehittää lapsen mielikuvitusta, jonka avulla lapsi myöhemmässä elämänsä vaiheessa tekee suurimman osan päätöksistään.

Mielikuvituksen käyttäminen kehittää lapsen osaamista erilaisten asioiden ja tapahtumien arvioinnissa, joten sen käyttämistä ei tulisi missään nimessä väheksyä. Vanhempien tulisi siis välttää menemästä sieltä mistä aita on matalin, vaan tuottaa lapselle mahdollisimman myöhäiseen ikään laadukasta ja itsestä lähtöisin olevaa sisältöä elämään.